Samen met zo’n 35 andere partijen tekende minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) op
8 maart 2018 een Pact voor de Ouderenzorg. Met het pact komen de deelnemers, waaronder stichting
VanHarte, samen in actie om eenzaamheid bij ouderen te signaleren en te doorbreken, goede zorg en
ondersteuning thuis te organiseren en de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren. Resto VanHarte directeur Rob Kars ondertekende het pact namens Resto VanHarte.

Samen kunnen we meer bereiken
Nederland heeft een enorm grote opgave voor de boeg op het gebied van ouderenzorg. Nu al zijn er
1,3 miljoen 75-plussers, maar in 2030 zijn dat er 2,1 miljoen. Dat betekent veel voor de manier waarop
we de zorg inrichten in ons land. Een samenwerkingsverband waarin iedereen die voor en met ouderen
werkt de krachten bundelt, ontbreekt nog. Minister De Jonge: “Het verenigen van alle partijen die
betrokken zijn in één ‘pact voor de ouderenzorg’ is de beste manier om samen de schouders hieronder
te zetten. Natuurlijk gebeurt er al ontzettend veel in de ouderenzorg. Maar samen kunnen we nog veel
meer bereiken. Met deze 35 partijen, en hopelijk worden het er meer, gaan we nu aan de slag.”

Aandacht voor eenzaamheid, meer zorg voor thuiswonenden en betere verpleegtehuizen
Met het Pact voor de Ouderenzorg gaat een keur aan partijen – zorgaanbieders, verzekeraars, gemeenten, bedrijven, etc. – gezamenlijk aan de slag om de zorg voor ouderen merkbaar en meetbaar te verbeteren
door:
– de trend van stijgende eenzaamheid onder ouderen te keren;
– te zorgen dat ouderen langer thuis willen en kunnen blijven wonen, met zorg en ondersteuning;
– de verpleeghuiszorg te verbeteren, zodat ouderen er de zorg en de aandacht krijgen die zij verdienen.


Het is niet mogelijk op dit bericht te reageren