resto-013-contourdetwern

resto-013-tilburgse-voedselbank-logo

quiet

_RIBW-BRABANT-logo-dtp

Gezien de actuele samenwerkingsverbanden met organisaties die een intentieverklaring hebben verstuurd naar gemeente Tilburg, is het van belang ook hun missie en visie te vermelden. Sinds maart 2016 heeft Resto-013  samenwerkingspartners, te weten ContourdeTwern (CdT), Quiet Netwerk, de Tilburgse Voedselbank en RIWB. Resto-013 werkt ernaar toe dat meer partners komen die ook verantwoordelijkheid willen nemen voor het vormgeven van Resto-013.

CdT bouwt aan een vitale samenleving met sterke wijken en dorpen waarin ieder mens een goede start kan maken en iedereen zoveel mogelijk meedoet.

Deze luidt: Iedereen telt mee, iedereen doet mee. CdT streeft naar vitale wijken en dorpen, CdT bevordert de eigen kracht van mensen en de inzet van vrijwilligers.

De Voedselbank verstrekt gratis voeding aan de allerarmste mensen en doet dat uitsluitend met vrijwilligers.

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de meest armen door hen tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.