Resto-013 vindt dat mensen met een heel beperkt inkomen recht hebben op gezonde voeding. Resto-013 biedt aan deze doelgroep verse, gezonde en lekkere maaltijden aan tegen een zeer gereduceerde prijs. Naast het serveren van een goedkope maaltijd aan mensen die in Tilburg in armoede leven of beperkingen ervaren bij het koken, biedt Resto-013 tegelijkertijd ook een ontmoetingsplek (met het doel het sociaal isolement te bestrijden). Resto-013 geeft rondom de maaltijden voorlichting over het omgaan met een klein budget en over gezond koken. Resto-013 verzorgt werk- en leertrajecten ten behoeve van vrijwilligers, waarin mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en/of de kansen op betaalde arbeid worden vergroot.

resto-013-sfeerfoto-3

Resto-013 is voor buurtmobilisatie, wat inhoudt dat de Resto-013 locaties in Tilburg door vrijwilligers worden geleid met ondersteuning van professionals. Resto-013 wil gezonde maaltijden serveren tijdens gezellige avonden, waarbij ontmoeting en voorlichting belangrijke elementen zijn. Resto-013 groeit op termijn uit naar een vrijwilligersorganisatie die wordt ondersteund door een kleine professionele organisatie. Wellicht op de lange termijn wel helemaal zonder professionele steun zoals bij de Voedselbank het geval is. Resto-013 gebruikt de toegekende financiële middelen om dit proces te organiseren en de maaltijdvoorziening aan te bieden en uit te breiden.

Van én voor Tilburgers! is waar Resto-013 voor staat.

Doelstelling van Resto-013 is om mensen met een (te) kleine beurs een plek te bieden, waar men voor weinig geld, samen met anderen, de warme maaltijd kan gebruiken. Dit gezamenlijk eten is heel plezierig en geeft de mogelijkheid om op een ontspannen wijze andere mensen te leren kennen. De geserveerde maaltijden zijn niet alleen lekker, maar ook gezond en bereid met verse ingrediënten. Daarnaast wil Resto-013 evenementen organiseren rond maaltijden of eten organiseren bij evenementen, waardoor onze gast geholpen wordt en in contact komt met wat Resto-013 doet.

In oktober 2015 startte de gemeente Tilburg een openbare inschrijvingsprocedure voor de maaltijdvoorziening. Drie voorstellen werden ingediend en het voorstel van Resto-013 is uiteindelijk door de gemeente gekozen. Resto-013 is voor dit project een partnerschap aangegaan met stichting ContourdeTwern en met de Tilburgse Voedselbank. Met andere partners vinden gesprekken plaats.

Het beleid van Resto-013 is gericht op minima en eenzaamheid. Resto-013 wil specifiek de mensen helpen die zich bevinden in onderstaande groepen/categorieën.

Mensen die niet voldoende vaak een gezonde warme maaltijd kunnen maken vanwege:

  • Onvoldoende geld in het huishouden.
  • Gebrek aan vaardigheid om zelf te kunnen koken.

Eenzaamheid:
Mensen die vaak alleen thuis een warme maaltijd gebruiken, maar liever graag samen willen eten en andere mensen willen ontmoeten.

Resto-013 komt voort uit de stichting VanHarte. Dit is een maatschappelijke organisatie die zich inzet voor doelgroepen die in een sociaal isolement verkeren of daarin dreigen te geraken. Veel van de gasten zijn alleenstaand of hebben moeite zich staande te houden in de samenleving. De stichting biedt deze mensen een veilige en gezellige ontmoetingsplaats, waarbij de gezamenlijke maaltijd het bindmiddel vormt. De stichting wil met haar formule de kansen op activering, ontmoeting en conversatie vergroten. Via informatieve en/of recreatieve activiteiten rondom de maaltijd wil Resto-013 een bijdrage leveren aan zingeving en binding met de buurt.

In 2005 opende in Den Haag het eerste Resto zijn deuren. Inmiddels zijn er ruim veertig Resto’s, verspreid over heel het land. Op 1 april 2016 is in Tilburg de sociale onderneming Resto-013 gestart.

Resto-013 biedt leer- en werkplekken voor jongeren en oriëntatietrajecten voor werkzoekenden. Tevens is Resto-013 voor werknemers een ideale plek om als vrijwilliger hun maatschappelijke betrokkenheid te tonen. Wij zijn trots op onze vrijwilligers en op onze koks, die op professionele wijze de vrijwilligers begeleiden en het beste uit hen weten te halen. Resto-013’s voorganger Resto VanHarte heeft een jarenlange intensieve relatie met alle Tilburgse organisaties die zich sterk maken voor mensen met een (te) laag inkomen.

resto-013-sfeerfoto-1

Stichting VanHarte vindt dat iedereen erbij hoort in de samenleving. Het verliezen van de aansluiting met de samenleving kent tal van oorzaken en kan ieder individu treffen. RVH wil eenzaamheid en het sociaal isolement die hiervan het gevolg kunnen zijn onder de aandacht brengen en actief bestrijden. Dit laatste doet zij door mensen uit alle lagen van de bevolking met elkaar in verbinding te brengen, door samen te koken, samen te eten en vooral door zelf een bijdrage te leveren aan een leefbare gemeenschap. RVH richt zich primair maar niet uitsluitend op mensen met een smalle beurs.

Stichting Van Harte wil een drijvende factor zijn in het terugdringen van het sociaal isolement en het verhogen van de sociale cohesie in de Nederlandse samenleving. De inzet van RVH is gericht op het creëren van ontmoetingsplaatsen waarbij verbinden, gezamenlijk koken, eten en het ondernemen van activiteiten centraal staan. RVH stimuleert het buurtinitiatief om tot deze ontmoetingsplaatsen te komen en betrekt hier alle relevante samenwerkingspartners bij. RVH is synoniem aan meedoen en daarmee hét recept voor een betere buurt en samenleving.

Resto-013 zet zich met name in voor mensen met een zeer beperkt inkomen. Er wordt gewerkt met een bescheiden aantal professionals, dit om de kosten te drukken. De drijvende kracht achter de Resto-avonden zijn de vrijwilligers. Zij werken zij aan zij met onze professionals in de keuken, dekken de tafels, maken de ruimte gezellig en  verzorgen mede de publiciteit en weekagenda.

Vrijwilligers vormen een heel belangrijke groep binnen Resto-013. We bieden hen een veilige, rustige plek om vanuit hun persoonlijke situatie en individuele wensen te kunnen werken. Resto-013 biedt een zinvolle en leerzame tijdsbesteding aan binnen een gezellig team. Er zijn ongeveer 40 vrijwilligersplaatsen, waardoor er gemiddeld zeven tot negen vrijwilligers per avond actief kunnen zijn. De vrijwilligers eten samen met de gasten aan dezelfde tafel en zijn vrijgesteld van kosten voor de maaltijd.