Mensen die vanwege een laag inkomen niet dagelijks over een warme maaltijd kunnen beschikken of die vanwege een beperking niet in staat zijn een warme maaltijd te bereiden, kunnen vanaf 1 april 2016 terecht bij Resto-013. Daarnaast zijn alle geïnteresseerden uiteraard welkom bij Resto-013!

resto-013-voor-wie